verbale vertaling in 6 verschillende talen

iMediate Care®   - Overzicht Services

Overzicht van diensten voor de leden van ECDE International

Eigen alarmnummer dat, 24 uur per dag en 7 dagen per week voor u als klant bereikbaar is

In plaats van de nationale 112 belt u ons alarmnummer, zo kunt u in uw eigen taal vertellen wat er gebeurd is en welke hulp u nodig heeft, wij doen de rest.

Het opnemen van persoonsgegevens in ons systeemcouple beach 400

 • Uw woonadres of verblijfplaats, uw noodcontact (familie) in het land van afkomst
 • Uw bloedgroep
 • Door u gebruikte medicijnen ( beta-blokker, insuline, enz. )
 • Allergieën of andere relevante ziekten in een noodsituatie
 • Huisarts telefoonnummer en adres
 • Ziektekosten of ongevallenverzekering gegevens
 • Religieuze behoeften

 

 


Het verzamelen van precieze coördinaten en toegangswegen naar uw verblijfplaatsmap

Met behulp van de allernieuwste moderne technologieën, kunnen we via nauwkeurige satellietbeelden de toegangswegen naar uw woning digitaal intekenen. Ook deze informatie is optimaal beschermd tegen misbruik en zal alleen beschikbaar zijn voor de hulpverlenende diensten.

 

 

 


Verstrekken van de noodhulpkaart en voertuigstickersEmergencyCardNew1

Als lid van onze organisatie, ontvangt u een noodhulpkaart voor in uw portemonnee en een sticker om op de voorruit van uw voertuig te plakken. Draag de kaart indien mogelijk altijd bij u zodat u door hulpverleners gemakkelijk wordt herkend als lid van iMergencies.
sticker


Delen van een beperkt gedeelte uit ons datasysteem met hulpdiensten en ziekenhuizen via een hoog beveiligde datalijnpositivessl

24 uur / 7 dagen per week kunnen hulporganisaties een klein gedeelte van uw data via een hoog beveiligde datalijn ter inzage ontvangen, zodat belangrijke informatie en routebeschrijvingen voor hen beschikbaar zijn. Ook ziekenhuizen kunnen informatie uit ons ASIS opvragen. Op verzoek wordt, na het stellen van beveiligingsvragen, medische informatie door ons vrijgegeven.

 


Verbale vertaaldienst in noodsituaties 24 / 7

Als iemand het slachtoffer is van een ongeval, heeft die persoon genoeg ellende te verduren.
Vaak is het slachtoffer niet in staat om de vereiste informatie of belangrijke vragen, gesteld door hulpverlenende diensten, juist te beantwoorden.
In zulke moeilijke situaties kunnen zich gemakkelijk taalkundige misverstanden voordoen. Natuurlijk willen we ook graag dat de gezinsleden thuis of familie elders goed worden geïnformeerd.
Wij kunnen in dit soort situaties helpen om mogelijke misverstanden te voorkomen, onze medewerkers kunnen met u communiceren in uw eigen taal of als verbale tolk fungeren tussen u en de hulpdiensten. Ook kunnen zij fungeren als contactpersoon of vertrouwenspersoon.

 


Contact opnemen met de nood-contacten in het land van herkomst 24 uur per dag en 7 dagen per week.

telproblemIn noodgevallen kunnen wij uw familie thuis in de eigen taal te woord staan als contactpersoon of tussenpersoon.

 

 

 


Verzorging van dierenHundKatze_DW_Wissen_612254p

In geval van nood zullen wij door de hulpdiensten over uw situatie worden geïnformeerd en kunnen wij zorgen voor het welzijn van uw huisdier. Indien het niet mogelijk is om met u te communiceren in een moeilijke situatie, zullen we handelen volgens uw, van tevoren aan ons opgegeven, instructies.
In principe zullen we de sleutelhouder (bijvoorbeeld vrienden/kennissen, de tuinman, de buurvrouw) informeren indien u zelf even niet voor de dieren kunt zorgen. Als er geen on-site toezicht van uw trouwe vriend(in) mogelijk is, kunnen we er voor zorgen dat uw dieren al dan niet tijdelijk worden opgevangen en verzorgd.


 

Overige diensten 

(waarvan sommige onderdelen tegen aditionele kosten)

Hier vindt u nog een aantal zaken welke wij voor u als klant kunnen regelen/organiseren

 1. Thuiszorg, wij hebben partners die deze zorg voor ons kunnen uitvoeren (tegen geldende tarieven voor de thuiszorgers)
 2. Verzorgen van reanimatie lessen met gebruik van een Automatische Externe Defibrillator (AED) dit is een draagbaar apparaat dat het hartritme weer kan herstellen bij een hartstilstand. (tegen geldende cursus tarief)
 3. U kunt bij ons terecht voor de aankoop van een Automatische Externe Defibrillator (AED)
 4. Bij overlijden kunnen we de uitvaart verzorgen naar enigszins Nederlandse maatstaven (tegen geldende tarieven)
 5. Repatriëring naar het thuisland (tegen geldende tarieven)

 


Ons ASIS systeem (Ambulance Support en Informatie Systeem)


Onze trots is het unieke informatiesysteem voor noodhulp en follow-up. Het bevat gevens welke altijd direct en gratis beschikbaar zijn voor de hulpdiensten. De gegevens worden beveiligd tegen ongeoorloofde toegang en zijn 2 maal versleuteld. Ons uniek systeem voor ambulance diensten en de politie voldoet aan de hoge eisen welke worden gesteld door de CNPD (Commisão Nacional de Protecção de Dados) Nationale comissie voor bescherming van persoonsgegevens.

Wij zijn het enige bedrijf in Portugal dat substantiële persoonsgegevens mag opslaan en delen met nationale hulpdiensten en ziekenhuizen.

logoCNPD

 

 

Wildcard SSL