De uitdaging

Dagelijks zijn er in de Algarve problemen bij het vinden van huisadressen. Niet alleen voor bezorgers of voor koeriersdiensten. Ook voor hulpdiensten is het vaak ondoenlijk, ondanks GPS-coördinaten, om mensen binnen een redelijke termijn of überhaupt op tijd te bereiken.

De oorzaken hiervoor zijn verschillend. Feit is dat in de meeste gebieden geen straatnamen of huisnummers aanwezig zijn. Daarnaast is de realiteit dat op dit moment slechts 15% van de ambulances is uitgerust met een navigatisysteem.
Het gebruik van navigatiesystemen wordt daarnaast ook nog eens bemoeilijkt vanwege het gegeven dat, afhankelijk van de fabrikant van de apparatuur, niet altijd gedetailleerde kaarten worden gebruikt waarop ook de onverharde wegen staan die naar de woningen leiden. Dat leidt ertoe dat men bij het gebruik van GPS-coördinaten niet op de kaart kan zien hoe het huis te bereiken.
 
Is het huis bereikt, dan spreekt de bewoner soms geen Portugees, en de hulpverlener matig Engels. Bij het feit dat er zo'n 70.000 buitenlanders in de Algarve wonen, leidt dit onherroepelijk tot misverstanden. De taalbarrière kan zo groot zijn dat misverstanden fataal kunnen aflopen.

iMergencies - dicht bij de mensen, modern en professioneel.

Of er nu brand is, een ongeval of een medische noodsituatie, de medewerkers van ECDE International staan 24/7 voor hun leden klaar. Op een rustige en professionele manier treden zij met behulp van de modernste technologieën doortastend op.
Dankzij een uitstekende opleiding en hun gedrevenheid kunt u rekenen op een snelle reactie. U zult onze medewerkers ontmoeten als betrouwbare partners die allemaal, altijd, meertalig zijn.
Met hulpdiensten zoals brandweer, ambulancedienst en politie hebben we een goed samenwerkingsverband. ECDE International heeft bij noodinterventies een coördinerende rol. Wij dragen er toe bij dat de openbare veiligheid in de Algarve gewaarborgd blijft, voor mens en dier - op elk moment.

Hoge normen

Onze medewerkers zijn goed opgeleide professionals. Regelmatige trainingen zorgen voor constante professionele en sociale vaardigheden.
Kwaliteitsbeheer en -toezicht garanderen professionaliteit en hoog moreel van het personeel.
Onze medewerkers zijn gebonden aan het beroepsgeheim. Dit betekent dat een medewerker geen informatie van of over cliënten mag doorgeven aan anderen. Er bestaan - onder heel strikte voorwaarden - een aantal uitzonderingen op deze regel (bijvoorbeeld in noodgevallen).

De basis

Wederzijds vertrouwen. In het netwerk van medische dienstverlening en gezondheidszorg werken we nauw samen met alle betrokken partijen. De familieleden en vrienden van onze leden beschouwen we als experts en belangrijke partners.

Het verhaal van ECDE International

Februari 2006

Nederlander Mark Rink start een werkgroep op met als doel voor hulpdiensten kosteloze oplossingen te ontwikkelen en problemen door taalbarrières tot een minimum te beperken.
De werkgroep ECDE (Em Caso De Emergenência / In geval van nood) met leden uit drie verschillende landen met elk hun specifieke kennis zijn de uitdaging aangegaan. ECDE werkte 2 1/2 jaar aan associaties en concepten.

Oktober 2009

Het concept werd door alle partijen goedgekeurd en geautoriseerd voor uitvoering. Er werd gezocht naar taalvaardige deskundigen die het concept konden implementeren, denk daarbij aan ondernemingsontwikkeling (business development) en risicomanagement (risk management in de collectieve omgeving), die tezamen met ingang van 1 Mei 2010 het beheer konden overnemen.

Mei 2010

ECDE International Lda als bedrijf en "iMergencies" als merk gingen op 1 mei 2010 officieel van start met hun activiteiten.

 

 

 Repatration Assistance / Support Team Algarve 

 

Eurocross Repatration Assistance / Support Algarve

Repatration Assistance / Support AlgarveRepatration Assistance / Support Team AlgarveRepatration Assistance / Support Team AlgarveiMERGENCIES - ECDE International Office Moncarapacho

 

 

Wildcard SSL